Το λουλούδι ποτέ δεν κυνηγά τη μέλισσα. Αποδεσμεύστε την ενέργεια σας και αλληλοεπιδράστε με το Σύμπαν.

Advertisements