Μεσοδιάστημα είναι το σημείο του ωροσκοπίου, ακριβώς στο μέσο της απόστασης δύο πλανητών. Η μοίρα και ο οίκος που βρίσκεται το μεσοδιάστημα συμβολίζουν το σημείο που η σχέση των δυο πλανητών θα απελευθερωθεί με ένα δυναμικό και συγκεκριμένο τρόπο. Το αντιδιαμετρικό σημείο, που βρίσκεται απέναντι από το μεσοδιάστημα, συμβολίζει την εσωτερική σημασία της σχέσης των δύο πλανητών.

Ο Τεκτονισμός συμβολίζεται από το ζευγάρι Κρόνος-Δίας. Ετσι η δυναμική του έκφραση δίδεται από το μεσοδιάστημα Κρόνου-Δία.

Η σχέση του Κρόνου ( ατομική ύπαρξη) και του Δία ( κοινωνική συμμετοχή) μας δείχνει την κατάσταση δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της συνειδητότητας σαν άτομο και τις κοινωνικές του εμπειρίες, σαν συμμέτοχος της εξέλιξης της Ιστορίας.

Το μεσοδιάστημα Κρόνου-Δία, είναι δείκτης ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ που κάποιος γίνεται Τέκτονας.

Το ωροσκοπιο του Πετρου Γραβιγγερ

Το ωροσκοπιο του Πετρου Γραβιγγερ

Στο ωροσκόπιο του Πέτρου Γράβιγγερ παρατηρούμε ότι το μεσοδιάστημα Κρόνου-Δια βρίσκεται στην 18η μοίρα των Ιχθύων σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης και το αντιδιαμετρικό σημείο σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό, που μας δείχνει ότι η αποστολή του ήταν Καρμική υποχρέωση.

Mercurius  Astrologus 1638

Advertisements