Δίκαιος δεν είναι όποιος δεν αδικεί, αλλά εκείνος που ενώ μπορεί να αδικήσει δεν το κάνει.
ΦΙΛΗΜΩΝ
Advertisements