Archive for Φεβρουαρίου, 2012


«…υπάρχει ένας εξωτερικός Τεκτονισμός, για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι … Στη δική μας ευθύνη ανήκει η προσπάθεια να καλλιεργήσουμε στον εσώτερο εαυτό μας το αγνό τεκτονικό ιδεώδες. Καθένας από εμάς ας εργασθεί για τον σκοπό αυτό και το Μεγάλο Έργο θα εκπληρωθεί».

Joseph Paul Oswald Wirth

 

Advertisements

Ε-λευθεροτεκτονισμός ! δόγμα Ελευθερίας !

Λ-ύσις του αινίγματος απτή…Φιλαδελφίας !

Ε-νωσις των διαστατών και νόμων Πολιτείας !

Υ-πούργημα ισότητος ! δεσμός της Ευτυχίας !

Θ-ριγκός ναού και στέγασμα παντολιας Δυστυχίας !

Ε-κλαμπρος στήλη και πυρός και Φάρος Σωτηρίας !

Ρ-είθρα και νάματα ζωής της του Θεού σοφίας !

Ο-λου του Κόσμου άρωμα και φάρμακον Υγείας !

Τ-ίτλος τιμής υπέροχος και ξένος της Κακίας !

Ε-ίδωλον θείον, πρόγραμμα, Εικών της Αληθείας !

Κ-ατοπτρον, στίλβον αρετής, Ακτίς Δημιουργίας !

Τ-α σκότη διαλύουσα της παγερής σκοτίας !

Ο-αληθής παιδαγωγός της αληθούς Παιδείας !

Ν-ίκος και κράτος εύνομον της Ολης Κοινωνίας !

Ι-νδαλμα μεν Πλατωνικόν, αλλα άλλης ερμηνείας !

Σ-τηρίζον τας ιδέας του επι χρηστής καρδίας !

Μ-υστήριον και τελετή Ορθής Φιλοσοφίας

Ο-δηγός του πλάνητος ! Αστήρ Απελπισίας !

Σ-ήμα Αδελφότητος, Ισότητος και Ελευθερίας !

Από το περιοδικό  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,  έτος ΙΑ ,  τεύχος 2 , σελίδα 80,  ΑΘΗΝΑ   1911.

Από το προσωπικό μου αρχείο.

Η σελίδα απο το πρωτότυπο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

Μεσοδιάστημα είναι το σημείο του ωροσκοπίου, ακριβώς στο μέσο της απόστασης δύο πλανητών. Η μοίρα και ο οίκος που βρίσκεται το μεσοδιάστημα συμβολίζουν το σημείο που η σχέση των δυο πλανητών θα απελευθερωθεί με ένα δυναμικό και συγκεκριμένο τρόπο. Το αντιδιαμετρικό σημείο, που βρίσκεται απέναντι από το μεσοδιάστημα, συμβολίζει την εσωτερική σημασία της σχέσης των δύο πλανητών.

Ο Τεκτονισμός συμβολίζεται από το ζευγάρι Κρόνος-Δίας. Ετσι η δυναμική του έκφραση δίδεται από το μεσοδιάστημα Κρόνου-Δία.

Η σχέση του Κρόνου ( ατομική ύπαρξη) και του Δία ( κοινωνική συμμετοχή) μας δείχνει την κατάσταση δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της συνειδητότητας σαν άτομο και τις κοινωνικές του εμπειρίες, σαν συμμέτοχος της εξέλιξης της Ιστορίας.

Το μεσοδιάστημα Κρόνου-Δία, είναι δείκτης ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ που κάποιος γίνεται Τέκτονας.

Το ωροσκοπιο του Πετρου Γραβιγγερ

Το ωροσκοπιο του Πετρου Γραβιγγερ

Στο ωροσκόπιο του Πέτρου Γράβιγγερ παρατηρούμε ότι το μεσοδιάστημα Κρόνου-Δια βρίσκεται στην 18η μοίρα των Ιχθύων σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης και το αντιδιαμετρικό σημείο σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό, που μας δείχνει ότι η αποστολή του ήταν Καρμική υποχρέωση.

Mercurius  Astrologus 1638

 

Οι ήχοι που ακούγονται προέρχονται απο τον πλανήτη Ποσειδώνα, οπως αυτοί έχουν καταγραφεί απο το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο-Voyage της NASA. Αποτελούν ένα καλό κοσμικό υπόβαθρο για ένα βαθύ διαλογισμό.

Η Ατραπός είναι το μεταίχμιο της μετάβασης από την Μυθολογία στην Ιστορία, όταν ο Ανθρωπος δεν είναι πλέον το αντικείμενο των θεών αλλά υποκείμενο της ιστορίας, μέσω της βούλησης του για αυτογνωσία. Φωτεινό οδόσημο σε αυτή την πορεία αυτογνωσίας είναι ο Ηράκλειτος.

Η Ατραπός, η εσωτερική φιλοσοφική λίθος, που άγει κατά τον Ηράκλειτο,στην αυτογνωσία, κατά τους κατωτέρω τρόπους.
1-Σαν διαφερόμενη που παρά τη διαφόριση και τη διαφορά ομολογεί εαυτώ, με τον εαυτό της, στον εαυτό της.
2-Σαν καλλίστη αρμονία των διαφερόντων των διαλεκτικών, συστημικών αντιθέσεων.
3-Σαν ομολογιακή σκέψη η οποία αναπτύσεται κατά φύσιν, και ευρετικά σαν ελεύθερη, αυτοκυρίαρχη,αυτοδιανοούμενη και αυτογνωριζόμενη πραγματικότητα σαν διαλεκτική του ζητείν και ευρίσκειν.

Μήπως τά ανωτέρω δεν αποτελούν μια καλή αναφορά στην Τεκτονική Φιλοσοφία?

Οι ήχοι που ακούγονται προέρχονται απο τον πλανήτη Δία, οπως αυτοί έχουν καταγραφεί απο το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο-Voyage της NASA. Αποτελούν ένα καλό κοσμικό υπόβαθρο για ένα βαθύ διαλογισμό.

Να είστε ευγνώμονες για τις δύσκολες στιγμές. Μέσα απο αυτές ωριμάζετε. Η ευχαρίστηση είναι πλαστή ευτυχία.

Η αργία εγέννησε τη πενία. Η πενία εγέννησε την πείνα.

Η πείνα εγέννησε την όρεξη. Η όρεξη εγέννησε την αυθαιρεσία.

Η αυθαιρεσία εγέννησε τη ληστεία. Η ληστεία εγέννησε τη πολιτική.

Η πολιτική εγέννησε τους πολιτικούς.

Αλέξανδρος  Παπαδιαμάντης