Άρθρο πρώτο

Το πρώτο άρθρο της ιερής γεωμετρίας.

Ο τέκτων  πρέπει να είναι σταθερός στον σκοπό του,

ειλικρινής και έμπιστος.

Να δίνει τη μισθοδοσία στους αδδ:.

που τους αξίζει,

να είναι αληθινή η ανταμοιβή τους

για την οποία υπηρετούν.

Να μη φείδεται ούτε αγάπης ούτε σεβασμού.

Να μην παίρνει το μέρος κανενός

ούτε μαθητή ούτε εταίρου, όποιοι και αν είναι,

και από αυτούς να μην δέχεται ούτε χρήματα ούτε χάρη.

Και σαν δίκαιος κριτής

να τους αντιμετωπίζει όλους, όπως πρέπει.

Να εργάζεται σταθερός στον σκοπό του

να τον ακολουθεί απαρέγκλιτα όπου και να πηγαίνει, και τότε η πίστη, και η ωφέλειά του θα είναι μεγάλη.

                              Άρθρο δεύτερο

Να ποιο είναι το δεύτερο άρθρο του καλού τέκτονα:

καθώς πορεύεται στη βασιλική οδό

κάθε διδάσκαλος και κάθε μαθητής

και για το καλό του εργαστηρίου

πρέπει   να στηρίζεται στη λογική.

Όταν εξελισσονται οι εργασίες

είναι αναγκαία  η παρουσία του

και η θέση του σημαντική.

Πρέπει  να είναι αμετακίνητος στην τέχνη του

αλλιώς το εργαστήριο θα βουλιάξει,

αλλιώς η δύναμη του θα είναι ασθενής

και οι μεταξύ των αδδ:. σχέσεις  δεν θα είναι υγιείς και καλές

Έτσι το εργαστήριο δεν θα είναι αδύναμο.

                          Άρθρο τρίτο

Το τρίτο άρθρο αναφέρεται στο πως μπορεί

να  ωφεληθεί το εργαστήριο.

Ο Σεβ:. δεν θα γίνει

μέντορας κανενός αλλά πρέπει να διαθέτει

καλούς αδελφούς για να συγκροτήσει το εργαστήριο:

Επτά με αυτόν αρκούν, όπως λένε,

για  να μάθει ο ίδιος την τέχνη του, ώστε να

είναι αποτελεσματικό το εργαστήριο.

Διαφορετικα δεν θα μπορέσει

να καταφέρει τίποτε μόνο με  καλή θέληση

                  Άρθρο τέταρτο

Το τέταρτο άρθρο αυτό πρέπει να είναι:

Ο διδάσκαλος φροντίζει  να μην δημιουργήσει δεσμούς

έξάρτησης  με τους μαθητές,

γιατί η μόνη δέσμευση που  έχει

είναι η σμίλευση του ατομικού λίθου.

Επιτρέπεται σε αυτόν να συναναστρέφεται

με μαθητές και να τους δέχεται στις εργασίες

όμως μια τέτοια απόφαση μπορεί, αν δεν

το διαχειριστεί σωστά, να επιφέρει πλήγμα

στον ίδιο αλλά και στους άλλους.

Και σε όλους τους τέκτονες που ήταν

και θα βρίσκονται  στο εργαστήριό του

σε περίπτωση που βρεθεί

σε κίνδυνο η τέχνη τους.

Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι

γι’ αυτούς που διαθέτουν αρετή και ειλικρίνεια

μπορούν να γίνουν μαθητευόμενοι

γιατί όπως έχει γραφεί και ειπωθεί από τα

παλιά χρόνια, οι μαθητές πρέπει να είναι

από γενιά ευγενική.

Μερικές φορές η γενιά των σπουδαίων

Αρχόντων διέθετε αυτή τη γεωμετρία

τη γεμάτη αρετή.

Άρθρο πέμπτο

 

Το πέμπτο άρθρο αναφέρεται στην αρετή,

ώστε οι δόκιμοι να είναι από γενιά

που σέβεται του νόμους.

Το εργαστήριο δεν πρέπει να δεχθεί δόκιμο

που δεν είναι σταθερός.

Θα είναι για την τέχνη

μεγάλη ντροπή

να έχει μέλη στάσιμα και οκνηρά

γιατί ελάχιστο καλό μπορούν

να προσφέρουν στην τέχνη.

Γι’ αυτό τον λόγο, όλοι γνωρίζουν

ότι η τέχνη χρειάζεται άτομα δυναμικά,

και όχι χωρίς αρετή και σταθερή βούληση.

Γιατί δεν θα αντέξουν στις δοκιμασίες.

       Άρθρο έκτο

Το έκτο άρθρο δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Ο διδάσκαλος δεν πρέπει να παρουσιάζεται

ενώπιον των μαθητών  και των αδελφών του

με αλαζονία,

γιατί πιστεύει ότι σε αυτήν την τεχνη

είναι όλοι τέλειοι.

Αυτό  δεν είναι δικαιολογία.

Οφείλει να εργαστεί

για να λάβει τη μισθοδοσία του όπως οι αδδ:. του.

Το ίδιο αρθρο

κρίνει ότι και οι μαθητές μπορούν να λάβουν

την μισθοδοσία τους με ανάλογο τρόπο.

Αυτό είναι το  μάθημα που παίρνουμε από τους αδδ:.

που ήταν όλοι τέλειοι.

Ο διδάσκαλος μπορεί να πληροφορήσει

τους μαθθ:. ότι η μισθοδοσία τους μπορεί να αυξηθεί.

Και όταν η θητεία του έρθει στο τέλος

θα έχει ανταμειφθεί και ο ίδιος.

        Άρθρο έβδομο

Το έβδομο άρθρο θα μας πει τώρα

αυτό που όλοι φοβόμαστε:

Κανένας διδάσκαλος ή αδ:. από φόβο

ή για να κάνει χάρη

δεν θα κλέψει ούτε ρούχο ούτε τροφή.

Οι κλέφτες δεν κερδίζουν τίποτε,

ούτε και αυτός που σκότωσε άνθρωπο,

γιατί οι πράξεις αυτές αμαυρώνουν το όνομα

του τέκτονα και ντροπιάζουν την τέχνη.

Άρθρο όγδοο

Το όγδοο άρθρο μας έδειξε πως μπορεί

να λειτουργήσει σωστά ο διδάσκαλος.

Αν κατέχει την τέχνη  και δεν είναι

τέλειος, όπως όφειλε, εντούτοις

μπορεί να αλλάξει καποιον

και να τον τελειοποιήσει.

Μπορεί  ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα από τη τέχνη τουν

να διαμορφώσει τους αδδ:.

Μπορεί να κάνει την τέχνη μυσταγωγία

Άρθρο ένατο

Το ένατο άρθρο μας έδειξε πολύ καλά

ότι ο διδάσκαλος μπορεί να είναι και σοφός.

Μπορεί να επιτύχει κάθε έργο, που θα αναλάβει,

μπορεί και να το ολοκληρώσει και να το

πραγματοποιήσει.

Και αυτό να είναι προς όφελος

των συντρόφων και της τέχνης του,

όπου και αν βρεθεί.

Άρθρο δέκατο

Το δέκατο άρθρο είναι για να γνωρίσουμε

ότι στην τέχνη αυτή ό,τι είναι επάνω είναι

και κάτω.

Ότι κανένας διδάσκαλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο

αλλά να συνεργάζονται και να βρίσκονται μαζί ως αδδ:. και αδδ:.

σε αυτήν τη σημαντική τέχνη.

Η εργασία που ανέλαβες με κόπο μεγάλο

σε ανταμείβει όχι με νομίσματα.

Αλλά μπορεί να σε κρίνει ένοχο

επειδή με κάποιον τρόπο, όχι ακριβοδίκαιο, πήρες την εργασία.

Γιατί στον τεκτονισμό

αν χρησιμοποίησες λάθος τρόπο

θα  το κάνει να φανεί σαν αδικία.

Ο τέκτων που θέλει να δουλέψει

για να ωφελήσει τους άρχοντες και για να καλύψει

μια τέτοια περίπτωση θα έπεφτε.

Γι’ αυτόν τον λόγο κανένας τέκτων δεν πρέπει να επιδιώκει

μετάλλιο.

Αυτός που πήρε αυτό το μονοπάτι

θα είναι καλός τέκτων και έντιμος.

Έχει στραμμένη την προσοχή του

στην επίτευξη του σκοπού του,

στην ολοκλήρωση του έργου του

Mercurius  Astrologus 1638

(Ακριβής απόδοση από το Regius Manuscript, A poem of moral duties,   το αρχαιότερο γνωστό έμμετρο τεκτονικό κείμενο γραμμένο στα 1390)

Advertisements