Υπάρχει ένα άθλημα υψηλό στη ζωή

Η ευχέρια που έχει δοθ’η στον άνθρωπο

να αναζητή μέσα του τον Θεό, με μια

κλίμακα του Ιακώβ στημένην απο αυτόν τον ίδιο

 

Αγγ. Τερζάκης

Advertisements