Εστέ ταπεινοί, αν θέλετε να φθάσετε στην Σοφία. Και μείνετε ταπεινοί, όταν η Σοφία σας εκυριάρχησε.

Ε. Π. Μπλαβάτσκυ

 

Advertisements