Οι ηδονές της γνώσεως είναι αμόλυντες απο λύπες και δεν ανήκουν στους κοινούς ανθρώπους, αλλά στους πολύ σπάνιους.

Πλάτων Φίληβος

Advertisements