Όταν η Αγάπη στενευθή από τον ατομικόν τον εγωισμό, και γίνη απαιτητική και απαιτητική και προσωπική και αποκλειστική και ζηλότυπος και ανίκανη να υπάρξη χωρίς ανταπόδοσιν, αμαυρώνεται και ξεπέφτει και διαφθείρεται. Η Ουρανία Αφροδίτη δεν είναι αυτή. Αυτή είναι η Πάνδημος-τόσον περισσότερον πάνδημος και αναξία, όσον είναι περισσότερον ατομική και εγωιστικώτερον αποκλειστική.

Ν. Καρβούνης << Ο Πρίγκηψ Αθανάσιος >> εφημερίδα Πρωία 21.9.1931

Ανθολόγησε ο Mercurius Astrologus 1638

Advertisements