Να αγαπούμε τα τρία Ανδρεία, πραότητα και στοργή

Να μισούμε τα τρία Σκληρότητα, οίηση και αγνωμοσύνη

Να θαυμάζουμε τα τρία Πνευματική δύναμη, αξιοπρέπεια και χάρη

Να μας τέρπουν τα τρία Κάλλος, ειλικρίνεια και ελευθερία

Να αποφεύγουμε τα τρία Οκνηρία, φλυαρία και ελαφρότητα

Να καλλιεργολυμε τα τρία Καλά βιβλία, καλούς φίλους και καλή διάθεση

Να αγωνιζόμαστε για τα τρία Τιμή, πατρίδα και φίλους

Να κυβερνούμε τα τρία Θυμό, γλώσσα και φίλους

Να σκεπτώμεθα τα τρία Ζωή, θάνατο και αιωνιότητα

Εκλογή απο το Victorian Craftman Mercurius Astrologus 1638

Advertisements