Μπροστά στον εαυτό σου να στέκεσα..ι Αυστηρά….
Μπροστά στις αξίες σου να στέκεσαι.. Ανυποχώρητα….
Μπροστά στους άλλους να στέκεσαι.. Γελαστά….
Μπροστά στις δυσκολίες να στέκεσαι.. Γενναία….
Μπροστά στην κολακεία να στέκεσαι.. Σκεπτικός….
Μπροστά στην κακοήθεια να στέκεσαι.. ΑΔΙΑΦΟΡΑ….
Μη Ξεχνάς Να Χαμογελάς…
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το χάρισμα να λιώνουν
τον πάγο της καρδιάς απλά με ένα χαμόγελο.!!

Advertisements