Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος
κηρύττει πένθος

δια την απώλεια του Ιδρυτικού
και Επιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου της
Βασιλείου Πάτκα
Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου
και Μεγάλου Διδασκάλου του
Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ»

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό ψήφισμα.
Advertisements