Νομίζω ότι σας έχω πει ότι πουθενά, ούτε στον Ηρόδοτο, ούτε στον Θουκυδίδη, ούτε στους τραγικούς, δε θα βρείτε κανέναν ο οποίος μετά από μία καταστροφή να οδύρεται : φταίει ο θεός, οι καπιταλιστές, οι Εβραίοι κλπ. Ποτέ. Οι άνθρωποι ενεργούν, κάνουν λάθη, τους έρχεται ο ουρανός σφοντύλι και αν κλαίνε, λένε ταυτοχρόνως : ιδού, αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου έγκειται στο γεγονός ότι γνωρίζει πως είναι υπεύθυνος για τη ζωή του, χωρίς να ζητά έλεος από κάποιο θεό ούτε να κατηγορεί τους άλλους.

Κ. Καστοριάδης,

Η Ελληνική Ιδιαιτερότητα,

Τόμος Γ, σ. 286

Advertisements