Διαβάστε ενα πλήρη βιογραφικό  ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΟΤΑΤΟΥ
ΑΔ:. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΚΑ 33o  ΥΠΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΔΕΛΦΟΙ» . Η ανάγνωση εδώ

Advertisements